GEREFORMEERDE KERK PRETORIA

Eredienste: Elke Sondag om 9:00 en 10:30

Op die hoek van Kerk- en Potgieterstraat
Pretoria

Posbus 573
Pretoria
0001

Telefoon 012 326 2290
Faks 012 326 5287

E-pos kantoor@gkpretoria.org.za

Gereformeerde Kerk Pretoria Doleer

Die Gereformeerde Kerk Pretoria het in Januarie 2004 die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika meegedeel dat sy die Skrif, Belydenis en Kerkorde onverbiddelik sal handhaaf en dit in die praktyk tot uiting sal laat kom. Daarmee het sy as Bruidskerk haar gewillig onder die juk van haar Koning en Bruidegom Jesus Christus gebuig met die bede dat die sake waardeur die eenheid tussen die Kerke versteur is, herstel sal word.

Meer as drie jaar later moet die Gereformeerde Kerk Pretoria met droefheid getuig dat die toestand geensins verbeter het nie en selfs erger geword het. Teneinde haar roeping te kan voortsit om die beeld van Bruidskerk uit te straal, ag die Gereformeerde Kerk Pretoria dit nou nodig om met leedwese aan al die Kerke in die GKSA-verband bekend te maak dat ons, ons treurende toestand van die afgelope 24 jaar oor die GKSA voortaan tasbaar en voortdurend gaan betoon deur Dolerend by die naam van hierdie Kerk te voeg en dat die Gereformeerde Kerk Pretoria voortaan as die Gereformeerde Kerk Pretoria (Dolerend) bekend sal staan. Daarmee word aansluiting by onder meer die Gereformeerde Kerk Waterberg (Dolerend) gevind.

Die Gereformeerde Kerk Pretoria (Dolerend) bevestig haar binding aan die Heilige Skrif en die Belydenisskrifte en Kerkorde.

Tuis